top of page

Hvordan bruker jeg DeltaDerma som testperson eller ny bruker?


Mange lurer på hvordan de skal bruke DeltaDerma første gang de starter opp. Her kommer en enkel beskrivelse på hvor ofte man kan smøre, og hva vi ser andre deltakere/kunder har erfaring med.


På oppstartsdagen av testen kan det være hensiktsmessig at du registrerer for deg selv:

1. Området eller områdene du velger å behandle med DeltaDerma med.

2. Hvorfor du velger området eller områdene?

3. Ta bilde av ren hud i det området eller områdene du velger for å kunne bruke dette som et referansebilde.


Smør området eller områdene morgen og kveld sammenhengende i syv dager. Ved behov kan du smøre inntil seks ganger daglig. Ved påsmøring skal kremen dekke rikelig over området eller områdene slik at produktet kommer godt inn i huden der du har valgt å teste den.


Følg samme valgte smøreprosedyre hver dag de neste seks dagene. Mange av våre deltakere/kunder har også erfart at bilder av behandlet området hjelper for å se fremgangen selv.


Alle deltakerne får beholde gjenværende produkt etter endt testregime.


Mulige bivirkninger:

Èn av fire opplever ved første påføring en sviende eller brennende følelse. Denne kan vare opptil 10 minutter og er helt ufarlig. Om denne følelsen vedvarer utover 10 minutter og du opplever hevelse i påsmurt område, kan det være en allergisk reaksjon på en av komponentene i kremen. Skyll derfor raskt og rengjør med produktet/produktene du benytter til vanlig.

Andre bivirkninger er ikke kjent. Vennligst kontakt oss på e-post eller på 483 85 600 om du har spørsmål underveis i testperioden.

bottom of page