top of page

DeltaDerma's studier og informasjonsside

Gjennom vårt nettverk, erfaring og kunnskap relatert til både hud- og kvinnehelse, og spesielt underlivsplager hvor behandlingstilbudet ofte kan være svært begrenset og for dårlig, ble det tidlig bestemt at DeltaDerma skulle bruke mye ressurser på dette området. I perioden mai til desember i 2022 gjennomførte vi egenproduserte studier med uavhengige og frivillige testpersoner som selv har kontaktet oss med ønsket å få testet vår CareCream mot sin hudlidelse. 

Studiedeltakerne er anonymisert for å i vareta deres personvern. Alle data er behandlet konfidensielt og kun internt i DeltaDerma v/LARE AS. Vi spesifiserer at dette er et kosmetisk produkt og at alle resultatene er basert på kunders erfaring tilknyttet forskjellige hudlidelser. 

Under vil du finne informasjon om lidelsen produktet er testet mot, hvordan testforløpet for hver studie var utformet, totalt antall deltakere som har gjennomført testen, og et resultat basert på gjennomsnitt av studiedeltakernes tilbakemeldinger og svar.

Denne siden blir løpende oppdatert. Siste oppdatering 01.06.23

bottom of page