top of page

Rapport Rosacea

Rosacea er en langvarig hudlidelse som hovedsakelig påvirker ansiktet. Det er mer vanlig hos kvinner og personer med lysere hud, men symptomene kan være verre hos menn. Behandling kan hjelpe med symptomer. Rødhet (rødme) over nesen, kinnene, pannen og haken som kommer og går en brennende eller stikkende følelse ved bruk av vann eller hudpleieprodukter


Denne rapporten beskriver bruken av CareCream.


Testforløp og gjennomføring:

Testforløpet gikk over 7 dager og krevde dokumentasjon med daglige notater fra den enkelte deltaker. Deltakerne skal leve som normalt under testperioden med samme form for kost og medisiner, men vi la som føring at DeltaDerma brukes alene som krem på utvalgt område/områder.


Deltakerne smurte det/de angitte områdene - Morgen, Ettermiddag og Kveld sammenhengende i syv dager. Kremen skal dekke rikelig over området slik at produktet kommer godt inn i huden/ utsatte området. Hver morgen før ny påsmøring ble symptomer som smertene, kløingen etc. beskrevet og dokumenterte.


Testens svar/konklusjon:

Studiedeltakerne med alvorlig opplevde en bedring i alle symptomene, spesielt brennende følelse og rødhet etter 3 dager. Noen hadde symptomene borte etter bare minutter. Vi så også at 27% av testens deltakere fikk liten eller ingen effekt, men ingen forverring av symptomer. 3% opplevde forverring av symptomer ved bruk av vår Care Cream - for disse har vi utviklet et annet regime som nå er under testing.


Total overssikt i søyleform over småskalastudie Rosacea.
diagramoversikt Rosacea - studie

bottom of page