top of page

Kontakteksem/plasterallergi - Singel testperson

I tilfeller hvor det er behov for å benytte bandasje/kompress, plaster eller andre produkter som dekker til huden, så ser man meget ofte at det oppstår hudirritasjon eller redusert groende/helende hud. Også i disse tilfeller ser man en vesentlig bedring og meget god effekt ved bruk av vår CareCream.


Tuva Christoffersen gjennomført desember 2022 radikal hysterektomi. Hun sliter ekstremt med kontakteksem/plasterallergi. Bildene viser ett spesifikt resultat på effekt av DeltaDerma CareCream sammenlignet med Mildison Lipid 1% (som er en mye benyttet kortisonsalve til atopisk eksem eller kontakteksem/allergi). Bildene er tatt kun to timer etter første påføring av produktene beskrevet ovenfor. Vi ser at DeltaDerma CareCream og DeltaDerma Gel pH 5 muligens kan erstatte kortsionbruk for pasienter som benytter dette daglig for å redusere hudirritasjon(er). Dette er kun en antagelse på bakgrunn av testdeltakers erfaring.


bottom of page