top of page

Rapport Atopisk eksem (atopisk dermatitt)

Atopisk eksem (atopisk dermatitt) er den vanligste formen for eksem, en tilstand som gjør at huden blir kløende, tørr og sprukket.

Atopisk eksem er mer vanlig hos barn, men det kan også utvikle seg for voksne. Det er vanligvis en langvarig (kronisk) tilstand, selv om den kan forbedres betydelig, eller til og med forsvinne helt, hos noen barn når de blir eldre.


Denne rapporten beskriver bruken av CareCream.

Før og etter
Deltaker - flere hudlidelser

Testforløp og gjennomføring:

Testforløpet gikk over 7 dager og krevde dokumentasjon med daglige notater fra den enkelte deltaker. Deltakerne skal leve som normalt under testperioden med samme form for kost og medisiner, men vi la som føring at DeltaDerma brukes alene som krem på utvalgt område/områder.


Deltakerne smurte det/de angitte områdene - Morgen, Ettermiddag og Kveld sammenhengende i syv dager. Kremen skal dekke rikelig over området slik at produktet kommer godt inn i huden/ utsatte området. Hver morgen før ny påsmøring ble symptomer som smertene, kløingen etc. beskrevet og dokumenterte.


Testens svar/konklusjon:

Konklusjon: Alle deltakerne opplevde en bedring i alle symptomene, spesielt brennende følelse og rødhet etter 3 dager.

Tilfellet nedenfor har hun både eksem, akne og rosacea. Hun begynte virkelig etter bare to dager å se sin egen hud og hadde ingen brennende følelse i ansiktet selv om rødmen fortsatt var der.


Total overssikt i søyleform over småskalastudie eksem
Diagramoversikt eksem - studie

bottom of page